Sedan 1996 har vi planerat och genomfört hundratals utbildningar, workshops och föreläsningar. Det vill vi gärna fortsätta med.

Utbildning

Exempel på utbildningar:

  • Skrivutbildningar
  • Retorik – hur fångar man åhörarna?
  • WordPress – lär dig bemästra möjligheterna
  • Användarutbildning i Microsoft Office

Föreläsning

Exempel på föreläsningar:

  • Sociala medier ur ett företagsperspektiv
  • Inspirationsföreläsningar
  • Vad gör barn och ungdomar på nätet?

Kontakta oss om ni är i behov av utbildning och föreläsning – mest troligt kan vi hjälpa er.