Foto: Anders Westergren

I alla Sveriges län håller det just nu på att byggas upp lokala byggnadsvårdsnätverk. Samtidigt som nätverken formerar sig går man ut och marknadsför sig på bredfront. En av många aktiviteter är att skapa och ge ut en tidning i varje län. På uppdrag av Anders Westergren AB har vi fått förtroende att producera tio reportage till varje läns tidning/edition.

Förutom mycket resande och skrivande, lär vi oss ständigt nya saker. Ett roligt och givande uppdrag på alla sätt.