Sedan starten 2008 har vi anlitats för en rad större och mindre copyuppdrag. Här listar vi några av dem.